De reacties

Een selectie van de reacties op het boek Plan van de Arbeid:

Menno Hurenkamp, hoogleraar Democratie als Mensenwerk: "Het is echt een heel leuk boek. Het leest als een trein. Het is de aanzet tot een toekomstperspectief. Dus lees het snel!"
Aniek Moonen, voorzitter Jonge Klimaatbeweging: "Een inspirerend boek dat ons eraan herinnert dat we, in tijden van crisis, samen moeten komen om een toekomst te creëren die de moeite waard is."
Jan Pronk, oud-politicus en diplomaat en leerling van Jan Tinbergen: "Een creatief en goed onderbouwd voorstel voor een nieuw Plan. In de huidige situatie is daar nog meer behoefte aan dan in de crisisjaren dertig.”
Tuur Elzinga, voorzitter FNV: "Ik voel me door het lezen van dit boek uitgedaagd! Michiel Zonneveld stelt de grote uitholling van en door onze economie ter discussie en droomt van een groots Plan dat de leegte weer kan doen vullen."
Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie Greenpeace Nederland: "Veel eyeopeners en blij dat het Plan van de Arbeid uit de vergetelheid is onttrokken."
Hans van der Kolk, productiemedewerker Pantar: "Met de minuut enthousiaster... ik ben echt benieuwd hoe dit als een ollievlek gaat werken."
Alexander De Roo, oud-politicus, voorzitter basisinkomen.nl: “Bovendien is het zeer goed geschreven en vlieg je door de 157 pagina’s.”
Jan Postma, historicus en publicist: "Een inspirerend betoog!"
Xandra Schutte, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer: "Een antidote (tegengif) tegen somberheid."

Brief van Wim Meijer (oud politcus):
Beste Michiel,

Deze week heb ik je boek Plan van de Arbeid gekocht. Ik heb het in een ruk gelezen. Het is een zeer toegankelijk en boeiend verhaal geworden. Wat ik vooral heel knap vind is dat je een uitermate complexe maatschappelijke en politieke situatie op een verklarende wijze beschrijft en ordening aanbrengt. De metafoor van het Plan geeft richting bij het zoeken naar  oplossingen. Ik hoop dat dit boek een brede verspreiding krijgt en onderdeel gaat uitmaken van de noodzakelijke discussie in linkse kring.

Aan het eind deel je opdrachten uit. Wie moet het Plan maken? Je keuze valt op de vakbeweging en de milieuorganisaties. Daarmee zeg je ook iets over de politiek en het bijzonder de PvdA. In het verleden nam de politieke tak van de beweging verantwoordelijkheid voor dit soort activiteiten. De PvdA komt in je voorstel niet meer voor. Ik begrijp het, maar het stemt tegelijkertijd ook tot nadenken.

Maar al met al een voortreffelijke publicatie, waarmee ik je van harte feliciteer!

Hartelijke groet,

Wim

Reactie en ideeën (1)

Reacties en ideeën (1)
Tijdens bijeenkomsten vraag ik of mensen suggesties op papier willen zetten. Hier een eerste lichting: Geestelijke gezondheid in het kader van het Nieuwe Plan van de Arbeid anno 2023 We wonen in Nederland waarschijnlijk op een van de beste plekken van de wereld. Veel is in orde. Tegelijkertijd z…